the thing you can''t be without...GPS - Satelitná navigácia,

vyznačuje sa možnosťou pracovať kdekoľvek na Zemi, je nezávislý na počasí, dennej či nočnej dobe, bez rozlíšenia hraníc štátov. Je charakteristický vysokou presnosťou, ktorá sa pohybuje v toleranciách +/- 5 m. (Túto presnosť treba posudzovať s vedomím, že družice sú vo výške 20.000km, že z tejto výšky sa pomocou merania doby prenosu signálu medzi satelitom a prijímačom na zemskom povrchu vypočítava poloha s prihliadnutím na posun satelitov po svojej dráhe).
Využitie systému je veľmi široké, od prvotných vojenských aplikácií sa dnes systém využíva na zistenie polohy v moriach a oceánoch, vo vojenskom aj civilnom letectve, v turistike a podobne. Nakoľko na Slovensku sa nenachádzajú púšte ani oceány, GPS sa u nás začal používať neskôr, v poslednej dobe sa presadzuje najmä ako monitorovací a navigačný systém v cestnej doprave a samozrejme má opodstatnenie v najrôznejších podobách ako turistické prístroje.

Čo je to GPS?

Skratka GPS pochádza z anglického “Global Positioning System“, čo v preklade znamená niečo ako “Globálny Systém na určovanie Polohy”. Ide o satelitný navigačný systém, ktorý dokáže určiť vašu presnú zemepisnú polohu na zemskom povrchu. A to vždy a (takmer) všade. Nech sa nachádzate kdekoľvek na našej planéte systém GPS dokáže určiť Vašu presnú zemepisnú polohu.
Satelity! GPS systém využíva na určenie presnej polohy satelity. Konkrétne ide o sústavu 27 satelitov, z toho sú 3 záložné, obiehajúcich našu planétu vo výške 20 000km na šiestich obežných dráhach. Každý zo satelitov obletí zem za 12 hodín pričom nepretržite vysiela údaje o svojej polohe a presnom čase. Ak chcete využívať systém GPS potrebujete k tomu prístroj, ktorý dokáže takéto signály vysielané satelitmi zachytiť a spracovať - GPS prijímač.
Existuje množstvo možností, kde môže nájsť GPS - navigácia uplatnenie. U nás sa GPS - navigácia používa najmä v oblasti turizmu a veľké uplatnenie nájdeme aj v automobilovom priemysle.


Turistika s GPS - navigáciou
GPS navigátor dokáže určiť Vašu polohu kdekoľvek na povrchu Zeme s presnosťou 5 metrov. Pri dostatočnom výhľade na oblohu dokáže GPS vypočítať aj nadmorskú výšku, podmienkou je signál z minimálne 4 satelitov. GPS dokáže vypočítať momentálnu, priemernú a maximálnu rýchlosť pohybu a na základe týchto údajov dokáže presne určiť koľko času zostáva k dosiahnutiu cieľa, ako aj čas východu a západu slnka na mieste na ktorom sa práve nachádzate. Asi najzaujímavejšou funkciou pre turistov v núdzi je možnosť navigácie späť po prejdenej trase. Ak niekto v nepriaznivom počasí zablúdi, tak aj ten najjednoduchší GPS – navigátor Vám pomôže vrátiť sa na miesto odkiaľ ste na začiatku vyštartovali. Netreba zabudnúť pripomenúť, že váš GPS - navigátor je možné pripojiť k Vášmu počítaču pomocou USB kábla. Vyššie modely GPS sú vybavené aj elektronickým kompasom a barometrickým výškomerom a samozrejme sú vodotesné.


Cyklistika s GPS - navigáciou
Ku každému turistickému navigátoru je možné dokúpiť si držiak na bicykel. Okrem klasického určovania polohy počas cyklotúry môžete GPS navigátor využiť ako špičkový cyklocomputer. Dokáže zmerať momentálnu, priemernú a maximálnu rýchlosť jazdy a nemusíte pri tom nič komplikovane nastavovať a merať priemer kolesa ako pri bežných cyklocomputeroch, pretože údaje o rýchlosti sú vypočítané na základe signálu zo satelitov. Takýto „cyklocomputer“ však dokáže oveľa viac napríklad budete vždy ako dlho budete šliapať kým dorazíte do cieľa cesty.


GPS - navigácia v automobile
Väčšina ľudí si satelitnú navigáciu spája najčastejšie práve s navigátormi zabudovanými v autách. Možnosti ich využitia sú celkom jasné: jednoduchá, rýchla a veľmi presná navigácia na cestách a v neznámych mestách. Najnovšie automobilové GPS navigátory majú veľký farebný dotykový displej, zabudovanú mapu s cestnou sieťou Európy (diaľnice, cesty I. a II. Triedy), diaľkové ovládanie, dokážu automaticky optimalizovať trasu a samotná navigácia je doprevádzaná hlasovými príkazmi, čím celkom odpadá nutnosť sledovať displej GPS navigátora, takže sa môžete plno venovať jazde.
Pri samotnej navigácii sa zobrazuje vaša aktuálna poloha na mapovom podklade spolu s údajmi o najbližšej križovatke alebo odbočke. Keď sa priblížite ku križovatke, navigátor vám oznámi akým smerom máte križovatkou prejsť a zároveň sa zobrazí na displeji detail tvaru križovatky a spôsob prejazdu. Po prejdení križovatkou sa zobrazí informácia o vzdialenosti ďalšej križovatky a takto príkaz za príkazom vás GPS navigátor privedie až do cieľa vašej cesty. Všetky informácie sú doprevádzané hlasovými inštrukciami.Veľmi užitočná je funkcia „Autoruting“ pri ktorej stačí zadať len cieľ cesty a GPS navigátor navrhne najrýchlejšiu alebo najkratšiu trasu.


GPS - mobil, PDA, PC
Garmin Mobile 10 premení Vaše mobilné zariadenie na navigátor s novou vysoko citlivou, prenosnou Bluetooth® GPS navigáciou.Ponúka plne-funkčnú GPS navigáciu pre použitie na vašom PC, PDA alebo smartfóne. Navigačná aplikácia má multiplatformové využitie, je určená pre mobilné zariadenia (smartfóny a PDA) s operačným systémom PALM, MS Windows Mobile, či pre laptopy s MS Windows XP.Zariadenie je taktiež určené pre použitie s mobilnými zariadeniami/telefónmi s operačným systémom Symbian.

Ak máte záujem a potrebujete viac informácii kontaktujte nás a my Vám pomôžeme pri výbere vášho GPS navigátora. U nás je samozrejme možnosť zakúpiť si i doplnkový sortiment pre váš GPS - navigátor. Ponúkame aj záručný a aj pozáručný servis.
Tešíme sa na Vašu návštevu