the thing you can''t be without...Potae a prsluenstvo,

Naim zkaznkom ponkame irok sortiment tovaru z oblasti vpotovej techniky. Zabezpeujeme zrun a pozrun servis. V naej ponuke njdete: potae od pracovnch stanc a po servery, notebooky, mp3 prehravae, USB ke, tlaiarne, spotren materil, komponenty...

PC zostavy
Ponkame, znakov potaov zostavy DELL, LIBRA, HP, ACER, ako aj zostavy poda elania zkaznka, nvrh ucelench rieen v rmci informanch technolgi pre firmy aj jednotlivcov.

Notebooky
Ponkame irok vber notebookov znaiek ACER, HEWLETT PACKARD, LENOVO, DELL, TOSHIBA navze ponkame irok sortiment doplnkovho tovaru a prsluenstva ako nap

Tlaiarne
Ponkame irok sortiment tlaiarn vetkch typov

- atramentov tlaiarne
- ihlikov tlaiarne
- laserov tlaiarne
- multifunkn zariadenia
- faxy a koprky
- predaj tonerov
- repasovanie tonerov
- tlaiarne blokov