the thing you can''t be without...Webdesign a Webhosting,

internetov strnky s neodmyslitenou sasou propagcie kadej firmy, ktor chce dra krok s dynamickm vvojom spolonosti okolo ns. V dnenej dobe je Internet vek marketingov mdium. Na zkaznkov vemi dobre psob profesionlny design vaich web strnok, ktor hovor aj o rovni vaej firmy.
Vytvrame elegantn web prezentcie, ktor pomhaj naim klientom dosahova ich ciele. Aplikciou naich postupov navrhujeme optimlne rieenia, ktor neponechaj spech iadneho webu na nhodu. Ak uvaujete o vytvoren svojej www strnky, ktor bude prezentova Vae vrobky, tovary, sluby alebo mylienky pred viac ako 2 miliardami ud s prstupom na internet, sme pripraven splni vetky Vae elania. Vaka naim znalostiam a sksenostiam mte predvies Vaim zkaznkom a konkurencii vhody vyuvania prve Vaich produktov.

X-tech design ponka:

- tvorba jednoduchch web strnok
- prerobenie - redesign web strnok
- tvorba dynamickch web strnok
- drba a aktualizcia web strnok
- tvorba reklamnch banerov
- databzov rieenia a pokroil internetov aplikcie
- registrcia web strnok do vyhadvaov

Na tvorbu strnok vyuvame tieto technolgie:

- HTML
- JavaScript
- CSS
- ActionScript
- PHP
- MySQL
- Flash
Vaka istmu kdu a optimalizovanmu obsahu, nami vytvoren web strnky vykazuj vysok spenos v obsadzovan poprednch pozci vo vyhadvaoch. Pre predstavu o naich schopnostiach a sksenostiach, Vm doporuujeme si prezrie nae referencie.

Referencie: