the thing you can''t be without...


Softvrov rieenia
S situcie, kedy firemn procesy a s tm spojen poiadavky na informan systm s natoko individulne, e ich nie je mon uspokoji tandardnm softvrovm rieenm. Vtedy sa firmy rozhoduj pre vytvorenie informanho systmu pecilne pre ich potreby. Firma x-tech zabezpe pre vs vetky innosti svisiace s tvorbou vlastnho rieenia od vodnej analzy, zmapovania a optimalizcie procesov, cez technick a funkn design, samotn vvoj, jeho implementciu a zakolenie uvateov.
Program pre sledovanie IceTime hra v hokejovom zpase (www.icetime.eu)

Video analza hokejovho zpasu, rozbor hry (rha.icetime.eu)

Ponkame:

- konzultcie
- systmov analzy
- administrcia systmu
- implementcia systmovej bezpenosti
- programovanie individulnych softvrovch rieen
- individulne rieenia v oblasti internetu
- vvoj softvru pre produkty Microsoft Office (Word, Excel)


Referencie:
Zkazkov programy pre evidenciu pacientov vo fakultnej nemocnici v Martine.
Evidenn softvr pre hokejov kluby s rozsiahlou monosou spracovania identifikanch dajov o hroch. Evidenciu testov portovej vkonnosti a tie evidenciu trningovch jednotiek. Skladov hospodrstvo pre evidenciu vydanej hokejovej vstroje.
Program pre sledovanie IceTime hra v hokejovom zpase (www.icetime.eu)

Video analza hokejovho zpasu, rozbor hry (rha.icetime.eu)