the thing you can''t be without...


Softvérové riešenia
Sú situácie, kedy firemné procesy a s tým spojené požiadavky na informačný systém sú natoľko individuálne, že ich nie je možné uspokojiť štandardným softvérovým riešením. Vtedy sa firmy rozhodujú pre vytvorenie informačného systému špeciálne pre ich potreby. Firma x-tech zabezpečí pre vás všetky činnosti súvisiace s tvorbou vlastného riešenia od úvodnej analýzy, zmapovania a optimalizácie procesov, cez technický a funkčný design, samotný vývoj, jeho implementáciu a zaškolenie užívateľov.
Program pre sledovanie IceTime hráča v hokejovom zápase (www.icetime.eu)

Video analýza hokejového zápasu, rozbor hry (rha.icetime.eu)

Ponúkame:

- konzultácie
- systémové analýzy
- administrácia systému
- implementácia systémovej bezpečnosti
- programovanie individuálnych softvérových riešení
- individuálne riešenia v oblasti internetu
- vývoj softvéru pre produkty Microsoft Office (Word, Excel)


Referencie:
Zákazkové programy pre evidenciu pacientov vo fakultnej nemocnici v Martine.
Evidenčný softvér pre hokejové kluby s rozsiahlou možnosťou spracovania identifikačných údajov o hráčoch. Evidenciu testov športovej výkonnosti a tiež evidenciu tréningových jednotiek. Skladové hospodárstvo pre evidenciu vydanej hokejovej výstroje.
Program pre sledovanie IceTime hráča v hokejovom zápase (www.icetime.eu)

Video analýza hokejového zápasu, rozbor hry (rha.icetime.eu)